Foto van vrouw en kind die naar school fietsen.

Onderdeel van: Acht kansen voor mobiliteit 


Het aantal verkeersdoden – en gewonden – stijgt zowel in Nederland als Zuid-Holland. Dat heeft verschillende oorzaken: meer inwoners, meer ouderen, meer voertuigen, meer drukte, meer afleiding. De – landelijke en provinciale – ambitie blijft nul verkeersdoden in 2050 (‘Maak een punt van nul’). 

Via drie sporen veiliger

De provincie kan het verkeer via drie sporen veiliger maken:

1. Infrastructuur (aanleg nieuwe wegen, aanpassing bestaande wegen), bijvoorbeeld:

– aanleg van fietstunnels en mini-rotondes, inrichten veiliger bermen

– onderzoek naar landbouwverkeer op provinciale wegen

– onderzoek naar meer 30 km-zones in gemeenten

2. Educatie (van vooral jongeren, fietsers, ouderen en leden van sportverenigingen)

– zie ROV Zuid-Holland in beweging; Actieplan 2022 van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland dat werkt in opdracht van zowel de provincie Zuid-Holland als de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

3. Handhaving (van verkeersregels)

– gemeenten, regio’s en provincie vragen bij politie en Openbaar Ministerie om meer capaciteit én prioriteit voor voorlichting, verkeerscontroles én boetes/sancties.

Uitvoeringsprogramma

Voor alle acht uitdagingen in deze overkoepelende snelstudie geldt: het aantal verkeersslachtoffers mag niet oplopen. We gaan hier in deze snelstudie niet verder op in. Zie voor meer informatie: Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Zuid-Holland 2021-2030. Ondertitel: ‘Iedereen komt veilig thuis in Zuid-Holland: maak een punt van nul verkeersslachtoffers’.

Kijk naar de maximumsnelheid en de inrichting van een weg

https://www.kennisnetwerkspv.nl/Nieuws/2022/Tweede-animatie-risico-indicator-Veilige-wegen

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer