Onderdeel van: Acht kansen voor mobiliteit 


Smart mobility (letterlijk: slimme mobiliteit) helpt mobiliteit aantrekkelijker, duurzamer, efficiënter, schoner, toegankelijker en veiliger te maken. Ook door alternatieven als lopen, fietsen en OV in beeld te brengen. Onze collega’s in Noord Holland maakten er een mooi filmpje over:

Smart mobility, ‘meer doen met data’ en digitalisering liggen in elkaars verlengde. We zetten technologie in om mobiliteit beter te maken én om er beter zicht op te krijgen. Voorbeelden: sensoren die de drukte meten (op fietspaden en wegen) en op basis daarvan én de beschikbaarheid van openbaar vervoer, deelvervoer en parkeerplekken actuele, multimodale (fiets, OV, deelvervoer, P+R, auto) reisadviezen geven. Bij het doorrekenen van scenario’s worden steeds vaker ‘digital twins’ zoals bij Living Lab Scheveningen gebruikt: 3D-modellen die worden gevoed met realtime data van voetgangers, fietsers, OV, autoverkeer, infrastructuur en weer.

De gemeente Den Haag is al ver met beleid rond smart mobility. Lees de Haagse visie Smart Mobility; optimale inzet van innovatie voor de Haagse reiziger

Mobility as a Service

In het verlengde van smart mobility ligt Mobility as a Service (MaaS): mobiliteit als dienst. Om je te kunnen verplaatsen, hoef je zelf geen voertuig te bezitten, maar moet je het kunnen gebruiken. Dus bijvoorbeeld geen eigen auto hebben, maar een deelauto huren. In de praktijk moet MaaS één (liefst landelijke) app worden waarmee je alle vormen van vervoer kunt plannen, boeken/reserveren én betalen. Als er onderweg onverhoopt iets misgaat, moet de app het reisadvies ook kunnen bijsturen. Die toekomst is nog ver weg.
Wel lopen er in Nederland zeven MaaS-proeven, waaronder Moves in Rotterdam-Den Haag en QMove van vervoerder Qbuzz die onder meer rond de Drechtsteden rijdt. Sommige beleidsmakers spreken dan ook niet over STOP (Stappen, Trappen, OV en Personenauto) maar over STOMP: lopen, fietsen, OV, MaaS en personenauto. Het aardige daarvan is dat deelvervoer dan ook expliciet in dat rijtje zit en vóór de eigen auto komt.

https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/home

Geef groen bij iVRI‘s

Een intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) is een verkeerslicht dat het verkeer slimmer kan laten doorstromen.. Daar horen wel (beleids)keuzes bij: Wie krijgt wanneer prioriteit? In Oost en Westland krijgen vrachtwagens prioriteit bij verkeerslichten waardoor ze niet hoeven te stoppen. Dat scheelt tijd, Brandstof en CO2. Ook worden er steeds meer systemen ontwikkeld om fietsers sneller groen te geven (door lange afstandslus, radar of app), bijvoorbeeld bij regen (met regensensor) of voor groepen fietsers (met infrarood). Een bekend fenomeen is de aftelklok, waarbij lampjes een indicatie geven hoe lang fietsers moeten wachten voordat ze groen licht krijgen (ook wel: een ‘wachtverzachter’), al dan niet in combinatie met groene golven.

Afbeelding: fietsersbond.nl

Zelfrijdend vervoer

Al jaren hebben we zelfrijdend OV: de ParkShuttle (tussen metrostation Kralingse Zoom en bedrijventerrein Rivium in Capelle aan den IJssel) Overheden en bedrijven in de regio willen een proeftuin zijn om autonoom vervoer verder te ontwikkelen. Zo werkt het Havenbedrijf aan een varend laboratorium voor autonoom vervoer. Het ontwikkelen van zelfrijdend vervoer is complex en vergt een lange adem.

Afbeelding: nu.nl

Drones

De inzet van drones (’vervoer door de lucht’) kan helpen bij het bezorgen van spoedeisende pakketjes, het inspecteren van dijken en wegen, het overzicht krijgen bij incidenten (misdaden, verkeersongevallen, drenkelingen) (Katwijk, unmanned valley) en het in goede banen leiden van grote groepen bezoekers (festivals, Koningsdag).

Leg intelligente fietspaden aan

Op de Campus van de TU Delft ligt een intelligent stuk fietspad dat in kaart brengt hoeveel verkeer er met welke snelheid rijdt. Het project levert cruciale informatie op over het gedrag van weggebruikers die wordt ingezet om de bereikbaarheid van steden van de toekomst slimmer en efficiënter te organiseren.

Afbeelding: tudelft.nl

Doe meer met data

Bedrijven, overheden en andere organisaties verzamelen steeds meer data. Ook op het vlak van verkeer en vervoer. Dat doen ze bijvoorbeeld met boordcomputers, GPS, infrarood, sensoren en tellussen. Zo ontstaan er talloze gegevens over gebruik van vervoerswijzen en wegen, gebruikers, gedrag van reizigers, technische staat van infrastructuur, enzovoort. Uit die vele data (‘big data’) kun je allerlei patronen en tendensen herleiden. Daarmee kunnen overheden en bedrijven hun voordeel doen om beleid te maken en diensten te ontwikkelen. De provincie voert een modern databeleid en nodigt alle partijen uit om data te verzamelen, te delen en te veredelen. In het programma ‘Digitalisering Overheden’ werken we samen aan de Data Top 15. Ook werken we via het NDW aan het Nationaal Wegenbestand. Zij hebben ook alle verkeersborden laten inscannen.

Afbeelding: nationaalwegenbestand.nl

> Door naar de hoofdpagina: Acht kansen voor mobiliteit 

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer