Onderdeel van: Acht kansen voor mobiliteit 


Een reis per fiets of auto gaat vaak van-deur-tot-deur. Op een andere manier reizen levert al snel een reis van losse schakels op. Hier komt het begrip “ketenmobiliteit” vandaan. Ketenreizen bestaan vaak uit:

  1. stukje lopen of fietsen vanaf huis+
  2. traject met OV +
  3. weer stukje lopen, OV-fiets of andere deelfiets of deelscooter.

Succesfactoren voor ketenvervoer

Knooppunten of hubs

Een hub is een hippe benaming voor een overstappunt. Hoe naadlozer de overstap, hoe sneller en comfortabeler de reis. Er zijn veel verschillende hubs. Zo heb je hubs in woonwijken zoals een buurthub of eHub en hubs bij OV-haltes waar vervoermiddelen klaar staan voor de laatste schakel van je reis. Ook zijn er hubs voor duurzame (stads)logistiek. Vraag is nog wel wie de hubs moet neerzetten, betalen, exploiteren en beheren.

Toekomstbeeld OV

In de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV staat het volgende over hubs: “Ook in het regionaal OV is behoefte aan hoogwaardige knooppunten. De knooppunten en het netwerk moeten in hun kwaliteitsniveau op elkaar aansluiten. Bij een hoogwaardige bus hoort dus ook een hogere kwaliteit knooppunt […] Het succesvolle hub-concept in Groningen en Drenthe is hier een mooi voorbeeld van.”

Ketenaanbieders

Er komen steeds meer partijen die reizigers de hele keten bieden. Zo ontwikkelt NS zich tot een ketenaanbieder (van-deur-tot-deur). En de slogan van Gaiyo is “Eén app voor al je vervoer”.

Bied P+R’s

Daar waar de auto onderdeel van de ketenreis is spreekt met van P+R (Park + Ride) of transferia. In diverse steden staan gratis danwel betaalde P+R’s, zoals P+R Utrecht Westraven aan de zuidkant van de stad. Daar kun je voor 6 euro een combikaartje voor parkeren en reizen kopen: 2 euro voor het parkeren en 4 euro voor een sneltramrit naar het stadscentrum (voor maximaal vijf inzittenden van de geparkeerde auto). Een ander mooi voorbeeld is de ‘ring’ van vijftien P+R terreinen om Rotterdam, vooral bij metrostations. Wie het OV gebruikt, mag daar gratis parkeren.

Carpoolen nieuwe stijl?

Carpoolen (meerijden met iemand anders) is nooit populair geworden. Toch liggen er misschien nieuwe mogelijkheden van carpoolen 2.0 (ook wel: ride sharing), bijvoorbeeld met een innovatieve app zoals BlaBlaCar, Twogo of Nabogo die vraag en aanbod bij elkaar brengt.

> Verder naar Uitdaging 6: Groene mobiliteit

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer