Onderdeel van: Acht kansen voor mobiliteit 


OV verbreden naar publiek vervoer

Publieke vervoer is de manier om van A naar B te komen als je niet met je eigen vervoer reist. Het gaat niet alleen om openbaar vervoer, maar ook om deelmobiliteit, flexvervoer, meerijdiensten, doelgroepenvervoer en hubs. Zie onze snelstudie “OV verbreden naar publiek vervoer” voor meer informatie en een overzicht van de mogelijkheden.

Waarom publieke mobiliteit?
Ons land staat voor grote opgaven om te komen tot duurzame, sterke en gezonde steden en dorpen. We willen dat er genoeg bereikbare woningen zijn in een aantrekkelijke leefomgeving. Met de ontwikkeling van brede welvaart beogen we dat iedereen mee kan doen en zetten we in op een sterke economie en een gezond klimaat. Met slimme combinaties van lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit waarin ook auto’s optimaal worden benut, maken reizigers een mobiliteitstransitie. Daarmee verminderen we emissie van CO2, stikstof, fijnstof en geluid en bieden met een ruimte-efficiënt vervoerssysteem meer plaats voor een fijne leefomgeving

Deelmobiliteit

De conclusie van de snelstudie “kansen voor deelfiets en deelscooter in Zuid-Holland” is dat deelfietsen en deelscooters bijdragen aan betere mobiliteit, omdat het een extra keuze is bovenop bestaande vervoermiddelen, vooral in het natransport op het OV. Deze vormen van deelmobiliteit zijn schoon en nemen weinig ruimte in, wat wijken aantrekkelijker kan maken.

De provincie Zuid-Holland stimuleert deelfietsen op verschillende manieren. Lees er meer over op kennis.zuid-holland.nl/deelfiets

Ook in landelijk gebied kan – met name elektrische- deelmobiliteit bijdragen aan een betere bereikbaarheid en meer keuzevrijheid. Bovendien kunnen we kosten besparen bij drukke OV-knopen doordat deelvoertuigen korter en dichter op elkaar in stallingen staan, waardoor dure nieuwbouw van stallingen niet of pas later nodig is. Investeringen in dure fietsenstallingen kunnen daardoor mogelijk beperkt blijven. De Wisselfiets is hiervoor een goede oplossing.

Deelauto’s en deelbakfietsen

Ook andere deelvoertuigen zoals deelauto’s leveren een positieve bijdrage aan de mobiliteitstransitie. Denk aan deelauto’s (Amber, Greenwheels, MyWheels, We Drive Solar). En de nieuwste trend: deelbakfietsen (BAQME, Cargoroo) voor mensen die zonder auto grotere spullen willen vervoeren. Door vervoermiddelen te delen kunnen we het milieu besparen, alsook geld en ruimte. Een privé-auto staat gemiddeld 23 uur per dag stil. Eén deelauto kan wel door twintig huishoudens worden gebruikt. Dat kan extra leefruimte op straat opleveren, bijvoorbeeld voor groen of speelplaatsen. Autodelers gebruiken ook vaker de fiets en het OV. Gemeenten kunnen deelvervoer stimuleren (zie Basis voor sturing op deelmobiliteit en Leidraad gemeentelijk beleid deelmobiliteit).

Grotere voertuigen:dicht bij huis, in buurthubs of Ehubs.

Stimuleer een ‘wolk’ van deelmobiliteit

Deelfiets en deelscooter verbeteren de bereikbaarheid blijkt uit de snelstudie Kansen voor deelfiets en deelscooter in Zuid-Holland

Het zou mooi zijn als er in Zuid-Holland een ‘wolk van deelvervoerwijzen’ komt is, zodat er voor iedereen een passende oplossing bij zit (ook voor mensen die minder mobiel zijn). Niet alleen in de grote steden maar ook in de rest van Zuid-Holland. Deelmobiliteit is ideaal om je zelf (individueel of in een klein groepje) te verplaatsen als je niet in de buurt van je huis bent (want daar staat vaak je eigen fiets al). Het is een nog ondergewaardeerde schakel voor bijvoorbeeld het laatste stukje van een reis. Zo helpt deelvervoer de afstand van een uitstaphalte (R-net of station) tot je eindbestemming gemakkelijk en snel te overbruggen. De verwachting is dat er de komende jaren nieuwe vormen komen, zoals stepjes of andere lichte voertuigen en Podbikes.

Zet SRM-subsidie in voor deelmobiliteit

Nieuw is de subsidieparagraaf voor Ketenmobiliteit (paragraaf 2.3.2 )in de   Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland (SRM). Dit biedt aanbieders van deelmobiliteit en wegbeheerders, actief in de concessiegebieden van de provincie Zuid-Holland, de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor infra, ontwikkelingen en exploitatie van deelvoertuigen. We denken graag met mee over de mogelijkheden!

Dashboard Deelmobiliteit

Gebruik het Dashboard Deelmobiliteit

Het dashboard deelmobiliteit geeft (beleidsmakers) real-time inzicht hoe het met de deelvoertuigen op straat gaat. Worden ze goed gebruikt of staan ze te lang stil? Deze open source software wordt door steeds meer gemeenten gebruikt. Om het te kunnen gebruiken is het belangrijk dat gemeenten met aanbieders af spreken dat ze de data aanleveren. Bekijk de actuele situatie op dashboarddeelmobiliteit.nl.

> Verder naar Uitdaging 5: Naadloze overstap tussen fiets, OV, deelvervoer & auto

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer