Elektrisch vervoer 

Afbeelding Elektrische bestelbus

Omschrijving 

Het aandeel elektrische voertuigen in Nederland groeit. Toekomstige groei is mede afhankelijk van stimuleringsmaatregelen van de overheid en lagere aanschafkosten. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte IV is vastgelegd dat vanaf 2030 alleen emissieloze auto’s in de nieuwverkoop mogen. Elektrisch vervoer kan belangrijk zijn voor ‘smart’ energiesystemen. Accu’s van auto’s dienen daarbij als energieopslag bij een elektriciteitsoverschot door wind- en zonne-energie.

Betekenis voor Zuid-Holland 

Elektrificatie van het wagenpark draagt bij aan verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen die onder andere via de Rotterdamse Haven ingevoerd worden. Daarnaast draagt een schoner wagenpark bij aan betere luchtkwaliteit. In Zuid-Holland zit een grote logistieke sector. De mogelijkheden van elektrificatie van zwaar (vracht)transport is daarom extra relevant. Elektrisch vervoer heeft oplaadmogelijkheden nodig en dat kan verzwaring van het elektriciteitsnet vereisen.

Man made

Bronnen

Publicatie Verkeer en vervoer

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies