Welvaartsziekten

Ingang Franciscus Gasthuis
Ingang Franciscus Gasthuis

Omschrijving

Welvaartsziekten worden vooral gevoed door de overvloedige levensstandaard van tegenwoordig. De huidige levensstijl wordt als een van de belangrijke oorzaken genoemd. Denk daarbij aan veel suikerrijke, zoute en vette voeding plus overmatig eten en te weinig lichaamsbeweging, roken en overmatig alcoholgebruik. Daarnaast speelt ook de toegenomen werk- en prestatiedruk in de westerse maatschappij een rol, want die zorgt voor een toename van stress. Gecombineerd met de westerse levensstijl zorgt dat alles voor een stijging van welvaartsziekten in de afgelopen decennia. Onder meer hart- en vaatziekten, obesitas en diabetes type II worden vaak geplaatst onder de term welvaartsziekten.

Betekenis voor Zuid-Holland

Welvaartsziekten worden veelal gekenmerkt als het resultaat van een overvloed aan ongezond eten. Veel van deze ziekten hangen daarom samen met overgewicht. De opkomst van deze trend en de mogelijke preventiemaatregelen die de overheid hiertegen kan nemen, vormen een belangrijke kern.

Society

Bronnen

Amerikaans telivisie- en radionetwerk. Onderzoek naar welvaartsziekten.

American Society of Tropical Deseases and Hygiene.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies