Verzuring oceanen

Regenboog boven zee
Regenboog boven zee

Omschrijving

Oceanen nemen ongeveer 30% van de CO2 op die de mens uitstoot. Hierbij verzuurt zeewater door een chemische reactie waarbij waterstofionen vrijkomen. Door opname van CO2 daalt de concentratie carbonaat in de oceanen. Veel zeeorganismen, zoals mosselen, slakjes en andere schelpdieren, gebruiken carbonaat om kalkskeletten te vormen. Deze zeediertjes staan aan de basis van de voedselketen in de zee. Oceaanverzuring kan in combinatie met andere veranderingen in het Noordpoolgebied, waaronder versterkte opwarming en terugtrekking van zee-ijs, een grote impact hebben op arctische ecosystemen.

Betekenis voor Zuid-Holland

Door de verzuring van oceanen wordt het voor bestaande flora en fauna in de oceanen lastiger om te overleven. De leefgebieden, voedselketens en gedragspatronen kunnen drastisch veranderd worden door de verdere verzuring van de oceaan. De Nederlandse en Zuid-Hollandse visindustrie kan hierdoor mogelijk gevaar lopen. Verder heeft dit mondiale vraagstuk ook effecten op de prijzen en verkoop van zeeproducten binnen Zuid-Holland.

Earth

Bronnen

Populairwetenschappelijk maandblad

Koningklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Nieuwsonderwerp NRC

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies