Verzilting

Wassenaarse Slag
Wassenaarse Slag

Omschrijving

Verzilting vindt plaats wanneer het zoutgehalte in (grond)water toeneemt. Dit kan komen door droogte, of kwel (ondergrondse opwelling van het zeewater) en is vaak een onomkeerbaar proces. Door temperatuurstijging en meer lange periodes van droogte worden laaggelegen gebieden vaker geconfronteerd met verzilting.

Betekenis voor ZH

Vanwege haar ligging is verzilting een groot risico voor Zuid-Holland, met name van en via het grondwater. Verzilting kan bijvoorbeeld schade veroorzaken aan industriële installaties, landbouwgewassen en de natuur.

Earth

Bronnen

Klimaatverandering en verzilting in Zuid-Holland

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies