Versnelde zeespiegelstijging

Scheveningen
Scheveningen

Omschrijving

De zeespiegel stijgt en blijft stijgen, maar de mate waarin en het tempo waarmee is onzeker. Recente metingen en studies laten zien dat afbrekend en afsmeltend landijs van Antarctica in de loop van deze eeuw tot een aanmerkelijke versnelling van de stijging kan leiden. Oorspronkelijke scenario’s varieerde van 0,35 tot 1 meter stijging in het jaar 2100. Nieuw projecties wijzen op een mogelijke stijging tot 2 of 3 meter, afhankelijk van de werkelijke opwarming.

Betekenis voor Zuid-Holland

Versnelde zeespiegelstijging zal de waterveiligheidsvraagstukken vergroten en onzekerder maken, zeker voor de grotendeels onder de zeespiegel gelegen provincie Zuid-Holland. Als delta is Zuid-Holland ingeklemd tussen zeespiegelstijging en pieken van rivierwater.

Earth

Bronnen

Klimaatscenario’s voor Nederland

Gevolgen zeespiegelstijging in kaart (2018), Deltares

Strategieën voor adaptatie aan hoge en versnelde zeespiegelstijging

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies