Vergrijzing

Ouderen in Hillegom
Ouderen in Hillegom

Omschrijving

In 2040 is 26% van de Nederlandse bevolking 65-plus. De druk op zorgvoorzieningen stijgt vooral door verdubbeling van het aantal 80-plussers, van 780.000 in 2018 naar 1,6 miljoen in 2040. Tot 2030 zal de vergrijzing bijdragen aan een woningtekort en treedt er verstopping op in de woningmarkt. Na 2030 komt de babyboomgeneratie langzaamaan te overlijden waardoor er juist weer meer woningen beschikbaar komen.

Betekenis voor Zuid-Holland

Vergrijzing treedt in Zuid-Holland met name op in anticipeerregio’s, waar het gevolgen heeft voor de vraag naar kleinere (zorg-)woningen. Publieke voorzieningen komen door de dalende koopkracht en dalende vraag onder druk te staan, terwijl de zorgbehoefte stijgt. Deze ontwikkeling heeft een belangrijke invloed op de vraag en aanbod van de woningmarkt. Door concentraties van ouderen te signaleren is echter te voorspellen waar op termijn vrije woningen ontstaan. Het aandeel potentiële beroepsbevolking is in Zuid-Holland momenteel gelijk aan het landelijk gemiddelde. Op het gebied van vergrijzing zijn er regionale verschillen binnen de provincie.

Society

Bronnen

Bevolkingsprognose

Ontwikkelingen woningmarkt senioren


Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies