Veranderende landbouw

Landbouwmachine aan het werk
Landbouwmachine aan het werk

Omschrijving

De landbouwsector heeft steeds meer te maken met klimaat- en milieuveranderingen waar zij zich op aan moet passen. Bodemverzilting door vaker voorkomende hitte en droogte is hier een voorbeeld van, evenals een hoog fosfaat- en stikstofgehalte van de bodem waar de huidige gewassen niet langer optimaal geschikt voor zijn. Om ons aan te passen aan deze verandering worden ‘best practices’ voor de veranderende landbouw ontwikkeld. Zo blijkt dat diverse aardappelrassen, wortels en soorten uien en kolen goed gedijen op verzilte grond. Ook voor veranderende fosfor en stikstofsamenstellingen kunnen nieuwe gewassoorten een belangrijke oplossing spelen.

Betekenis voor ZH

Door de toenemende verzilting wordt het voor de nationale agricultuur steeds belangrijker om zich hierop aan te passen. Dit geldt zeker voor de kwetsbare Zuid-Hollandse bodem. Nederland is groot exporteur van landbouwproducten. Een deel van de agricultuur komt uit het Westland, waardoor Zuid-Holland een belangrijke rol heeft in de veranderende landbouw. Om deze positie te behouden moet er voldoende kennis zijn over welke gewassen effectief en efficiënt verbouwd kunnen worden.

Society

Bronnen

Jaarlijkse update van PBL

Onderzoek door Stowa, kenniscentrum voor Nederlandse waterschappen en provincies

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies