Veranderend winkellandschap

Personen in een Zuid-Hollandse winkelstraat
Personen in een Zuid-Hollandse winkelstraat

Omschrijving

Na een tijd van afname van de winkelleegstand is deze weer toegenomen in 2019. Dit komt door een lagere opname van leegstaande winkelruimtes door horecazaken. Daarnaast is er in 2019 een aantal grote faillissementen geweest. De winkelmarkt kampt ook met lagere opnamevolumes. De winkelleegstand is in 2019 toegenomen van 6,7% naar 7%. Ook is er nog steeds een toename in het volume van online aankopen. Door filialisering neemt het aantal verkooppunten af.

Betekenis voor Zuid-Holland

In het eerste kwartaal van 2018 had Zuid-Holland met 1.100 leegstaande winkels het hoogste aanbod leegstaande winkelpanden van heel Nederland. Om de leefbaarheid en vitaliteit van de steden te behouden, moet de provincie samen met gemeentes voorzien in de transformatie en vernieuwing van winkelpanden, om zo de structurele leegstand het hoofd te bieden. Hierbij is het belangrijk dat herbestemmingsplannen en nieuwbouwprojecten goed worden afgestemd op de vraag.

Society

Bronnen

Rabobank Vastgoedupdate 2019Locatus (2019) Leegstand in aantal panden stijgt plotseling weer sterk

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies