Urbanisatie

Zuidvliet in Maassluis
Zuidvliet in Maassluis

Omschrijving

In 2040 is 26% van de Nederlandse bevolking 65-plus. De druk op zorgvoorzieningen stijgt vooral door verdubbeling van het aantal 80-plussers, van 780.000 in 2018 naar 1,6 miljoen in 2040. Daarnaast heeft vergrijzing een negatieve impact op de beroepsbevolking, sociale voorzieningen en de woningmarkt. Doordat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, zijn er gevolgen voor de woningmarkt. Tot 2030 zal de vergrijzing bijdragen aan een woningtekort en treedt er verstopping op in de woningmarkt. Tot 2040 zal de beroepsbevolking in Nederland ongeveer 7% afnemen, tot 65 jaar. De verhoging van de AOW-leeftijd vergroot echter de potentiële beroepsbevolking.

Betekenis voor Zuid-Holland

Zuid-Holland is de meest verstedelijkte provincie van Nederland en kent een relatief hoge bevolkingsgroei. In en rond de grote- en studentensteden van Zuid-Holland blijft het aantal inwoners en huishoudens sterk toenemen. Jongeren en migranten verhuizen naar de grote steden en studentensteden, met werk, zelfstandig wonen en studie als belangrijke motieven. Verdere concentratie van mensen en economische activiteit betekent dat de druk op ruimte en (sociale) voorzieningen in Zuid-Holland blijft toenemen. De aanwas van jonge mensen en migranten kan vergrijzingseffecten dempen doordat zij als nieuwe arbeidskrachten beschikbaar komen.

Society

Bronnen

Regionale bevolkingsprognose

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies