Transitie zeehavens

Haven van Rotterdam
Haven van Rotterdam

Omschrijving

Zeehavens zijn in transitie. De overslag in zeehavens neemt in de scenario’s toe met zo’n 24% tot 74%. (KiM 2016; CPB/PBL 2015b).  De belangrijkste bewegingen voor de zeehavens zijn de transitie naar duurzame energie- en grondstoffenvoorziening, digitalisering in de logistiek en een verdere consolidatie en integratie van het goederenvervoer. Het aantal containers en het productvolume dat wordt vervoerd met containers is tussen 2011 en 2017 toegenomen.

Betekenis voor Zuid-Holland

Deze transitie zet de groeipotentie van de Rotterdamse haven onder druk en leidt mogelijk zelfs tot een afname van het marktaandeel. Het Haven Industrieel Complex is momenteel nog sterk georiënteerd op fossiele grondstoffen en moet dus op zoek naar nieuwe verdienmodellen en overslagfuncties.

Man made

Bronnen

(CBS, 2018) Ontwikkeling Zeehavens

KiM 2016

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies