Toenemend belang scheepsvaart 

Afbeelding de haven van Rotterdam en het schiereiland Heijplaat

Omschrijving 

Steeds meer producten kunnen via containers per schip over de hele wereld vervoerd worden. Zo worden ook tijd- en temperatuurgevoelige versproducten in toenemende mate verscheept in koelcontainers, zogeheten Reefer containers.  Daarbij komt dat de Noordpool naar verwachting vanaf 2020 voor een deel van de zomer ijsvrij is. De kortste vaarroute tussen Europa en Azië loopt dan niet meer via het Suezkanaal. 

Betekenis voor Zuid-Holland 

Een vaarroute tussen Europa en Azië via de Noordpool kan betekenen dat meer en grotere schepen kiezen voor een route via de Rotterdamse Haven. Door de komst van de tweede Maasvlakte kan het Rotterdamse havengebied deze intercontinentale toestroom van steeds grotere containerschepen goed opvangen. 

Man made

Bronnen

Factsheet goederenvervoer over water

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies