Toename openbaar vervoer 

Afbeelding Gouwespoorbrug

Omschrijving 

Mass transit gaat over een systeem van grootschalig openbaar vervoer, meestal bestaande uit bussen, metro’s en treinen. Het openbaar vervoer blijft de komende jaren flink groeien. Zo is het treingebruik in de laatste 10 jaar met bijna 22% toegenomen en zal dit tot 2030 nog sneller oplopen dan in eerste instantie gedacht. Dit komt vooral door verbeteringen in het treinaanbod en betere aansluiting op bus, tram en metro (BTM). Het gebruik van bus, tram en metro is landelijk gestabiliseerd op 3% van de mobiliteit, terwijl het in de grote steden toeneemt. De helft van alle BTM-verplaatsingen wordt afgelegd in de stedelijke gebieden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Een strenger klimaatbeleid kan de vraag naar mass transit nog meer doen toenemen. 
  

Betekenis voor Zuid-Holland 

Het aantal instappers en reizigerskilometers is in Zuid-Holland flink opgelopen. Dit is mede te danken aan nieuwe trajecten zoals, het R-Net tussen Goeree-Overflakkee en Rotterdam-Dirksland. Het reizigerspotentieel voor BTM is dan ook enorm. Om dit potentieel daadwerkelijk te benutten, zijn capaciteitsuitbreiding en kwaliteitsverbeteringen in het OV-systeem nodig. De landelijke veranderingen in het spoornetwerk zijn tevens interessant voor het toekomstige OV-beeld in Zuid- Holland. 

Man made

Bronnen

Publicatie Vervoersprestatie openbaar vervoer

Publicatie Mobiliteitsbeeld en kerncijfers mobiliteit

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies