Stedelijke verdichting

De skyline van Rotterdam
De skyline van Rotterdam

Omschrijving

Urbanisatie zet de komende decennia in Nederland door. Met name de trek naar de grote stedelijke agglomeraties is sterk. Bereikbaarheid van banen, onderwijs en voorzieningen zijn belangrijke factoren achter deze toenemende urbanisatie. Hierdoor is er sprake van binnenstedelijke verdichting.  Veel woningen worden in de bestaande stad gebouwd. In de productie van woningen is sprake van industrialisatie zoals prefab. Deze verdichting is een aanjager van vernieuwende manieren om te bouwen. Zo wordt er steeds vaker gebruikt gemaakt van houtbouw.

Betekenis voor Zuid-Holland

Zuid-Holland is de meest verstedelijkte provincie van Nederland en kent een hoge bevolkingsgroei. In en rond de grote steden en studentensteden van Zuid-Holland blijft het aantal inwoners en huishoudens sterk toenemen. Jongeren en migranten verhuizen hier naartoe met werk, zelfstandig wonen en studie als belangrijke motieven. Verdere stedelijke verdichting betekent dat er meer hoogbouw komt in de steden en dat de druk op de ruimte toeneemt.

Society

Bronnen

Publicatie vanuit het PBL

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies