Sociale media

Social media gebruik
Social media gebruik

Omschrijving

Sociale media spelen een steeds belangrijkere rol in de oriëntatie, organisatie en manifestatie van burgers. Via diverse online platformen interacteren burgers en organisaties in toenemende mate met elkaar en wisselen informatie en ideeën uit over diverse vraagstukken. Sociale media kunnen in zekere zin worden gezien als het nieuwe maatschappelijke domein waar informatievoorziening, politieke opinies en maatschappelijke interacties samenkomen. Door de komst van sociale media, hebben burgers meer zeggenschap en eigenaarschap verkregen over informatie. Dit heeft geleid tot een decentrale informatiestructuur en een verbrokkeling van de informatiemonopolie van traditionele media. Risico’s zijn onbewuste beïnvloeding van gebruikers als consument of kiezer. Gebruik en populariteit van sociale mediakanalen fluctueert in tijd en per doelgroep.

Betekenis voor Zuid-Holland

De invloed van sociale media is onmiskenbaar en hierdoor ontstaan voor de provincie nieuwe mogelijkheden, zoals gemakkelijker direct met burgers interacteren en meer input ophalen voor diverse provinciale vraagstukken.

Man made

Bronnen

The public core of the internet

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies