Smart mobility

Openbaar vervoer bij Leiden Centraal
Openbaar vervoer bij Leiden Centraal

Omschrijving

De afgelopen jaren heeft Nederland zich internationaal opgewerkt tot koploper in het veld van Smart Mobility. De mobiliteitsdruk op de steden blijft toenemen en nieuwe technologieën maken het mogelijk om een veilig, slim en duurzaam verkeers- en vervoersysteem te ontwikkelen waarvan de delen naadloos op elkaar aansluiten en elkaar versterken. MaaS (Mobility as a Service) kan het comfort en de keuzevrijheid van mobiliteit versterken.

Betekenis voor Zuid-Holland

Smart Mobility kent toepassingen op alle terreinen van mobiliteit, weg, water, spoor en in de lucht. Door de inzet van slimme verkeerslichten of zelfrijdende voertuigen, kan de regionale mobiliteit drastisch worden verbeterd. Smart Mobility kan ook worden ingezet om weggebruikers vroegtijdig te informeren over hinderprojecten en actuele verkeerssituaties. Zo zal Smart Mobility in de toekomst een prominente rol spelen in het verkeer- en mobiliteitsmanagement in Zuid-Holland.

Man made

Bronnen

KIM (2018) Meer zicht op smart mobility

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies