Schaalvergroting van agglomeratiekracht  

Omschrijving 

Agglomeratiekracht gaat over de aantrekkingskracht van stedelijke regio’s op internationale bedrijvigheid en talent. Een hoge urbanisatiegraad, bevolkingsdichtheid, goede verbindingen, uitgebreid winkelaanbod, cultuur en recreatieve voorzieningen zijn belangrijke factoren om (internationale) bedrijven en goed opgeleide mensen naar de regio te krijgen. Succesvolle regio’s profiteren van een vliegwieleffect: doordat de regio aantrekkelijk is vestigen steeds meer bedrijven en mensen zich er waardoor de regio nog aantrekkelijker wordt. Het cluster van bedrijvigheid verhoogt bovendien de innovatiekracht van een regio. 

Betekenis voor Zuid-Holland 

De schaal van Zuid-Hollandse steden is in vergelijking met het buitenland bescheiden. Dat wordt deels gecompenseerd door korte afstanden, goede verbindingen, en economische variatie tussen onze steden. Nederlandse steden profiteren daardoor van elkaars kwaliteiten. Daarnaast profiteren alle Nederlandse agglomeraties van de Rotterdamse haven en Schiphol. De agglomeratiekracht van Zuid-Holland, de Randstad en het netwerk van Nederlandse steden wordt continu verder versterkt door investeringen in bereikbaarheid, vestigingsklimaat, innovatie, leefomgeving en onderwijs. Ruimtelijke ordening is voor de provincie Zuid-Holland een belangrijk instrument om de aantrekkelijkheid van de regio te vergroten. 

Society

Bronnen

De economie van de stad

Nederlandse steden algemeen

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies