Samenwerkende overheid

Luchtfoto van Den Haag
Luchtfoto van Den Haag

Omschrijving

De Nederlandse samenleving ontwikkelt zich naar een netwerksamenleving waarin overheden samenwerken met inwoners, de markt en maatschappelijke partners. De verzorgingsstaat waarin de overheid veel voorzieningen garandeerde, is omgebouwd naar een maatschappij met meer eigen verantwoordelijkheid en groter beroep op zelfredzaamheid. Tegelijk speelt de decentralisatie van taken naar lagere overheden zoals zorg, werk en jeugdzorg, die nu op gemeenteniveau worden uitgevoerd.

Betekenis voor Zuid-Holland

Zuid-Holland vertaalt de ontwikkeling van een netwerksamenleving in het credo ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. Onze sturingsfilosofie heeft als uitgangspunt ‘je toont meerwaarde of je toont je niet’. Anders gezegd: de provincie doet alleen mee in projecten als zij een duidelijke meerwaarde kan leveren.

Society

Bronnen

Open Overheid (2017) Netwerkende en responsieve overheid

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies