Nieuw-/verbouw nodig

Kraan aan het werk in de stad
Woningbouw in de stad

Omschrijving

De aanhoudende bevolkingsgroei en het toenemende aantal huishoudens zal de komende jaren de vraag naar woningen verder aanjagen. De woningopgave waar Nederland de komende decennia voor staat zal zich vooral richten op de vraag wat de beste manier is om te voorzien in de gigantische woningbehoefte. Onderzoeken laten zien dat de transformatie van leegstaand commercieel en maatschappelijk vastgoed slechts een deel van de woningbehoefte kan opvangen. Het binnenstedelijk transformatiepotentieel wordt geschat tussen de 5 en 30 procent van de totale woningbehoefte.

Betekenis voor Zuid-Holland

In Zuid-Holland zijn in 2018 de meeste woningen toegevoegd uit transformatie, met ruim 2800 woningen. Door de hoge bevolkingsdichtheid en een relatief hoge concentratie huishoudens is de woningbouwopgave voor Zuid-Holland een prangend vraagstuk. Daarnaast zijn er ook nog eens grote regionale verschillen in bevolkingsdichtheid en woonvoorzieningen.

Society

Bronnen

PBL (2017) Transformatiepotentie: woningbouwmogelijkhedenin de bestaande stad

CBS (2019) Transformatie naar woningen

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies