Mondige inwoners 

Afbeelding Verstedelijkingsconferentie

Omschrijving 

Meer digitalisering en social media-gebruik heeft een structurele impact op democratische besluitvorming. Overheden, bedrijven en andere organisaties zijn directer en zichtbaarder aanspreekbaar door inwoners, gebruikers en klanten. In relatief korte tijd is het een ‘must’ geworden om als organisatie actief te communiceren en te reageren via social media. 

Betekenis voor Zuid-Holland 

Inwoners en belanghebbenden in de provincie Zuid-Holland hebben meer informatie ter beschikking en verwachten meer invloed uit te kunnen oefenen op de directe leefomgeving. Dit vraagt om een transparante overheid die samen met partners kijkt naar opgaven en in staat is om ruimte te bieden aan burgerinitiatieven. 

Society

Bronnen

Meer democratie, minder politiek?

Burgerperspectieven

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies