Mondiale uitstoot

Vervuilende industrie
Vervuilende industrie

Omschrijving

De mondiale uitstoot van broeikasgassen is het afgelopen decennium gemiddeld met 1,5% per jaar gestegen. In 2018 groeide de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met 2,0% per jaar. Dit kwam voornamelijk door de toenemende CO2-uitstoot (+2,0%). Ondanks de netto toename daalt door bevolkingsgroei de mondiale uitstoot per persoon. Ook zijn de regionale verschillen groot. Om verdere opwarming van de aarde een halt toe te roepen, moet de wereldwijde uitstoot in 2030 zijn gehalveerd tegenover 1990, voordat de uitstoot uiterlijk over twintig jaar op het niveau van 1990 is. Er is echter nog een lange weg te gaan, zeker nu veel landen nog niet op schema liggen om de doelstellingen te halen.

Betekenis voor Zuid-Holland

Mondiale uitstoot van broeikasgassen vormen de basis voor klimaatverandering die de laatste decennia veel stof heeft doen opwaaien in de maatschappij. Zuid-Holland is een van de meest dichtbevolkte gebieden binnen Europa met een groot industriecluster, en daardoor verantwoordelijk voor bijna een kwart van de nationale uitstoot. Klimaatakkoorddoelstellingen halen zal impact hebben op de Zuid-Hollandse maatschappij, zie bijvoorbeeld de trends Energietransitie en Circulaire Economie.

Earth

Bronnen

Onderzoek vanuit het PBL

Wetenschappelijk-journalistieke informatiebron

Nationale Omroep Stichting

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies