Meer modale inkomens

Personen op een markt
Personen op een markt

Omschrijving

De groep van huishoudens met een modaal inkomen is afgenomen. Er zijn absoluut gezien minder huishoudens met een inkomen lager dan €20.000 per jaar. Ook zijn er absoluut minder huishoudens met een inkomen hoger dan €100.000. Alle inkomensgroepen hiertussen zijn absoluut toegenomen.

Betekenis voor Zuid-Holland

Voor Zuid-Holland heeft deze trend vooral effect op het gemiddeld besteedbaar inkomen doordat de economie de afgelopen jaren is gegroeid. Niet iedereen profiteert evenredig van de economische groei, op individueel niveau.

Society

Bronnen

Opendata CBS

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies