Meer hernieuwbare energie

Windmolens achter een akker
Windmolens achter een akker

Omschrijving

Hernieuwbare energie, ook wel duurzame of groene energie genoemd, is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Dit is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. Het aandeel hernieuwbare energie in het finale energieverbruik neemt toe, van ongeveer 5 procent in 2013 tot 20-30 procent in 2030 en 40-50 procent in 2050. Het Klimaatakkoord heeft als doel in 2030 meer dan 70 procent van de stroom duurzaam op te wekken.

Betekenis voor Zuid-Holland

Het veranderde energiesysteem zal een grote ruimteclaim leggen in Zuid-Holland. Daarnaast vraagt de balans van vraag en aanbod in een decentraal systeem om meer en slimmere verbinding tussen verschillende sectoren.

Man made

Bronnen

Kosten energie- en klimaattransitie

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies