Meer 1-persoonshuishoudens

Luchtfoto van Den Haag
Luchtfoto van Den Haag

Omschrijving

Met uitzondering van de Nederlandse periferie zal het aantal huishoudens de komende jaren sterk groeien. Momenteel is ongeveer 37% van de huishoudens eenpersoons. Dit percentage zal verder oplopen tot 42% in 2040. Het aandeel eenpersoonshuishoudens varieert sterk per regio. Naar verwachting kent Zuid-Holland in 2030 een van de hoogste concentraties van eenpersoonshuishoudens.

Betekenis voor Zuid-Holland

Vooral in de grote steden en in het bijzonder de universiteitssteden is het aandeel eenpersoonshuishoudens hoog. Dit komt doordat veel jongeren naar de grote steden trekken om een opleiding te volgen of een baan te vinden. In Delft en Leiden bestaat momenteel al ruim de helft van de huishoudens uit eenpersoonshuishoudens. Tot 2030 zal het aandeel eenpersoonshuishoudens in Zuid-Holland nog verder oplopen.

Society

Bronnen

Regionale bevolkingsprognoses

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies