Korte waardeketens 

Afbeelding Vergeer Holland kaas fabriek

Omschrijving 

Producten passeren diverse processen in de waardeketen en verwerven bij iedere achtereenvolgende activiteit meer waarde voor de eindgebruiker. Nieuwe technologieën zoals robotisering en 3D-printing maken het mogelijk om diverse stadia in de waardeketens te elimineren. Doordat diverse activiteiten worden weggesneden nemen ook de productiekosten verder af. Conventionele waardeketens zullen in de toekomst drastisch veranderen waardoor ontwerp, vervaardiging, commercialisatie en distributie van producten via kortere waardeketens bij de eindgebruiker terecht komen. 

Betekenis voor Zuid-Holland 

Kortere waardeketens kunnen zowel positief als negatief uitvallen voor Zuid-Holland. Zo kan het wegvallen van diverse activiteiten een negatief effect hebben op de werkgelegenheid. Anderzijds zullen door de versimpelde waardeketens meer nieuwko

Man made

Bronnen

Shorten the value chain


Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies