Kloven in de maatschappij

Personen in een winkelstraat
Personen in een winkelstraat

Omschrijving

Nederland behoort tot de gelukkigste landen van de wereld. Nederland doet het ook goed op veel ranglijsten met feitelijke leefomstandigheden. Achter de positieve gemiddelden schuilt ook een verschil in welvaart en welzijn. Er is niet één kloof in onze samenleving, er zijn meerdere scheidslijnen. Zoals theoretisch versus praktisch opgeleiden. En tussen migranten en gevestigden, mensen met een flexibel arbeidscontract en mensen met een vast contract en tussen generaties.

Betekenis voor Zuid-Holland

Ook in Zuid-Holland is men gemiddeld genomen gelukkig en scoren feitelijke leefomstandigheden goed. Maar ook in Zuid-Holland schuilen scheidslijnen achter deze gemiddelden op het niveau van opleiding, gezondheid, kansen op de arbeidsmarkt en geluk.

Society

Bronnen

Onderzoek vanuit het SCP

Onderzoek naar de scheidslijnen binnen de samenleving vanuit de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies