Kantorenmarkt differentieert

Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein Grote Polder
Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein Grote Polder

Omschrijving

Belangrijke trends in de dienstensectoren zijn optimaal en flexibel gebruik van kantoorruimten. De absolute kantoorvoorraad van Nederland is voldoende, maar kwalitatief sluit deze niet aan op de behoefte. Traditionele, monofunctionele locaties zijn steeds minder populair. De locatietype voorkeur verschuift naar locaties in stedelijke omgevingen waar meerdere functies en (openbaar)vervoersmogelijkheden samenkomen.

Betekenis voor Zuid-Holland

De vraag naar kantoorruimte wordt meer diffuus. Sommige bedrijven/locaties zullen groeien, terwijl andere plekken krimpen en leeg komen te staan. De verwachting is echter dat de netto uitbreidingsvraag voor de regio Zuid-Holland niet veel zal toenemen de komende jaren. Wel zal de locatietype voorkeur een belangrijke rol gaan spelen in het aantrekken van bedrijven.

Society

Bronnen

De Toekomst van Kantoren (2017), CPB & PBL

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies