Juridificering

Stemhok
Stemhok

Omschrijving

Door een toename van rechtsregels en kennis over gevaren en risico’s worden politieke beslissingen vaker juridisch getoetst, met maatschappelijke controverse als gevolg. Het betreft zowel juridische heldere normen (bijv. Urgenda en Stikstof), als zachtere normen (bijv. zorgplicht IS-kinderen). In het debat wordt ook gesproken over ‘dikastocratie’, letterlijke betekenis: een regering door rechters.

Betekenis voor Zuid-Holland

De betekenis is tweeledig. Ten eerste heeft de maatschappij in Zuid-Holland te maken met de gevolgen van dergelijke vonnissen, waarvan het stikstofbeleid een goed voorbeeld is. Ten tweede zal de provincie als organisatie scherp moeten zijn op formulering en uitvoering van beleid ten opzichte van (inter)nationale wet- en regelgeving.

Society

Bronnen

Help de rechter grijpt de macht, RTL (2019)

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies