Inkomensongelijkheid 

Afbeelding Nieuw Crooswijk

Omschrijving 

De ontwikkelingen van inkomen en vermogen in Zuid-Holland volgen de landelijke ontwikkelingen. Zowel het mediane inkomen als het mediane vermogen zijn in Zuid-Holland echter lager dan gemiddeld in Nederland. Hoe de distributie van inkomen en vermogen zich in de toekomst zal gaan ontwikkelen is nog onduidelijk. Wel weten we dat inkomensongelijkheid kan leiden tot minder sociale mobiliteit, minder sociaal vertrouwen, minder politiek vertrouwen en het een remmende werking kan hebben op de economische groei. 

Betekenis voor Zuid-Holland 

De ontwikkelingen van inkomen en vermogen in Zuid-Holland volgen de landelijke ontwikkelingen. Zowel het mediane inkomen als het mediane vermogen zijn in Zuid-Holland echter lager dan gemiddeld in Nederland. Hoe de distributie van inkomen en vermogen zich in de toekomst gaat ontwikkelen is nog onduidelijk. Wel weten we dat inkomensongelijkheid kan leiden tot minder sociale mobiliteit, minder sociaal vertrouwen, minder politiek vertrouwen en dat het een remmende werking kan hebben op de economische groei. 

Society

Bronnen

CBS Statline

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies