Greenports

Arbeider in een bloemenkas
Arbeider in een bloemenkas

Omschrijving

Greenports zijn een collectief van kennisintensieve hoogtechnologische tuinbouwbedrijven die toonaangevende agro-industriële netwerken beheren. De inrichting van greenports zal de komende decennia in belangrijke mate bepaald worden door de bevolkingstoename en de toenemende voedselvraag. Steeds duidelijker blijkt dat de relatie tussen tuinbouw en stad sterker wordt. De sector kan een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van problemen rond voedselzekerheid en –veiligheid, maar staat tegelijk ook voor een uitdaging om te verduurzamen.

Betekenis voor Zuid-Holland

Al decennia neemt het aantal greenportbedrijven in Zuid-Holland af en de bedrijfsomvang van de overgebleven bedrijven toe. Voor de greenports in Zuid-Holland heeft deze ontwikkeling grote gevolgen. De druk op de aanwezige ruimte blijft. Er zullen niet zozeer meer teelthectares nodig zijn, maar eerder grotere kavels. Dat vraagt om herstructurering van het verouderd teeltareaal, inzet op functiecombinaties en meervoudig ruimtegebruik.

Man made

Bronnen

Greenport Westland-Oostland

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies