Extreme verschillen waterstand rivieren  

Afbeelding Wegwerkzaamheden N207

Omschrijving

Het waterpeil van vaarwater in Nederland daalt. Dit komt door een stijging van de tempratuur, afname van smeltwater en een verandering van de hoeveelheid regenwater in Europa. Dit heeft consequenties voor de binnenvaart en voor energiecentrales (tekorten koelwater). Ook zal bij een dalend waterpeil meer verzilting optreden.

Betekenis voor Zuid-Holland 

De binnenvaart kan over enkele decennia in de zomer te maken krijgen met een vrijwel onbevaarbare Rijn, Waal en Gelderse IJssel. In het winterseizoen kan de combinatie van veel bovenwater met een sterke opstuwing van het waterniveau op zee eveneens problemen opleveren voor de bereikbaarheid van de zeehavens (TU Delft, 2012; PBL & CPB). Daarbij kunnen omwonenden van deze rivieren door de grilligheid van neerslagpatronen onvoorbereid zijn op de gevolgen van extreem weer. 

Earth

Bronnen

PBL/CPB (2013) Welvaart en leefomgeving: horizonscan

Artikel Nature

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies