Extreem weer

Storm op het strand

Omschrijving

De kans op extreem weer zoals hittegolven, zware neerslag of droogte is de laatste jaren toegenomen. Het KNMI voorspelt voor 2050 een verdubbeling van het aantal tropische dagen per jaar. Gemiddeld zijn er momenteel 2 tot 5 tropische dagen per jaar, deze zullen naar verwachting oplopen naar een gemiddelde van 4 tot 10. Daarbij zullen ook de verschillende jaargetijden meer aan verandering onderhevig zijn. Zo zal niet alleen de frequentie van tropische dagen toenemen maar ook de intensiteit. Extreme neerslag komt momenteel al 2 tot 5 keer meer voor dan in de jaren vijftig. Volgens de 14-klimaatscenario’s zal deze frequentie in 2050 nog eens verveelvoudigen met een factor 5. Doordat extreme regenbuien langer en intensiever worden, zullen we in de toekomst ook meer wateroverlast ondervinden. De consequenties hiervan kunnen verschillen per gebied. Zo zullen de verdichte stedelijke gebieden steeds meer moeite hebben om hun bergingscapaciteit op peil te houden en worden andere gebieden door bodemdaling gevoeliger voor hogere waterstanden.

Betekenis voor Zuid-Holland

Stedelijke gebieden krijgen tijdens extremere neerslagpieken meer waterafvoer te verwerken. Bij de inrichting van stedelijke gebieden is ontwikkeling van meervoudig ruimtegebruik nodig om tijdelijke waterberging en grotere afvoercapaciteit mogelijk te maken. De provincie speelt hierin een primaire rol. De toename van tropische perioden zal op termijn gevolgen hebben voor het provinciale watersysteem en de infrastructuur. Zo zullen we in toenemende mate te maken krijgen met lagere waterstanden, verzilting, paalrot en hittestress.

Earth

Bronnen

Klimaatscenario’s KNMI

Deltaprogramma

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies