Energietransitie 

Afbeelding Zonnepark Ooltgensplaat

Omschrijving 

Verbranding van olie, gas en steenkool brengt steeds meer CO2 in de atmosfeer en dit heeft vergaande gevolgen voor het klimaat. Bovendien is de winbare voorraad fossiele brandstoffen eindig. Om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan is in 2015 het ‘Parijs-akkoord’ ondertekend. Een van de doelen hierbij is de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen als zon- en windenergie.  In de Nederlandse Klimaatwet is vastgelegd dat we in 2030 49% minder CO2 moeten uitstoten en in 2050 95% minder ten opzichte van 1990. In het Nederlandse Klimaatakkoord worden deze doelstellingen uitgewerkt. 

Betekenis voor Zuid-Holland 

Provincie Zuid-Holland streeft naar een CO2-emmissiereductie van 85% in 2050. In Zuid-Holland is de industrie met circa 68% van de CO2-uitstoot dominant. De 2 kolencentrales in de Rotterdamse Haven zorgen voor circa de helft van de industriële uitstoot. In Zuid-Holland worden 7 Regionale Energiestrategieën gemaakt waarin per regio staat hoe de doelen uit het Nederlandse Klimaatakkoord gehaald gaan worden. Om hernieuwbare energie mogelijk te maken, stimuleert Zuid-Holland energiebesparing en schone energiebronnen zoals duurzame warmte, wind, zon, biomassa en delta-energie. Om de overgang naar schone en duurzame energie sneller te maken, is de provincie met de Energieagenda gestart. Hiermee stimuleert zij samenwerking met overheden, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners. 

Earth

Bronnen

Zuid-Holland Energieagenda

Rijksoverheid klimaatverandering


Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies