Druk op grondstoffen 

Afbeelding Flip the City

Omschrijving 

Mondiaal neemt de druk toe op de voorraden van fossiele energie, zoet water, voedsel, grondstoffen en landbouwgrond. Dit komt door toenemende verstedelijking, welvaartsgroei en een groeiende wereldbevolking. De gevolgen zijn schaarste, prijsfluctuaties en geopolitieke spanningen. Dit bedreigt vooral grote steden en energie-intensieve sectoren. Als groot land- en tuinbouw producerend en exporterend land is Nederland hier vatbaar voor. 

Betekenis voor Zuid-Holland 

Zuid-Holland kent een hoge urbanisatiegraad, industriële concentratie en internationale oriëntatie. Hierdoor is Zuid-Holland extra gevoelig voor (globale) veranderingen en grondstoffen schaarste. Inspanningen die de Nederlandse en regionale economie meer circulair en minder afhankelijk van fossiele grondstoffen maken, kunnen die afhankelijkheid verminderen. 

Earth

Bronnen

Scarcity in a sea of plenty?

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies