Coronavirus

Avondklok aankondiging op straat
Avondklok aankondiging op straat

Omschrijving

De verspreiding van COVID-19 is ontaard in een pandemie. Het virus en de maatregelen om gezondheid te beschermen hebben geleid tot een (inter-)nationale medische, maatschappelijke en economische crisis. De ontwikkeling van het virus en de lange termijn gevolgen van de pandemie op de maatschappij zijn ongewis. Corona is een grote aanjager van al lopende trends en transities. Voorbeelden zijn de versnelling van de digitalisering, het thuiswerken en de verdere verduurzaming in de energiesector. Maar ook meer kloven in de maatschappij en minder vertrouwen in de overheid.

Betekenis voor Zuid-Holland

De impact van het coronavirus is duidelijk te zien binnen provincie Zuid-Holland. De dienstensector, de agrifoodsector en de internationale handel, belangrijke sectoren van de Zuid-Hollandse economie, worden hard geraakt en staan onder druk.

Society

Bronnen

https://toekomstscenarios.zuid-holland.nl/nl/conclusies-aanbevelingen-en-no-regret-maatregelen

https://www.pbl.nl/publicaties/wonen-na-de-verkiezingen

Visie vanuit een grote bank

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies