Cleantech

Nederland, Den Haag, 15november 2018. foto: Gerhard van Roon/Kunst en Vliegwerk

Omschrijving 

Cleantech is een verzamelnaam voor vormen van technologie die bijdragen aan een schoner milieu en/of zorgen voor energiebesparing. Het slaat op producten, processen en diensten die operationele prestaties verbeteren door vergroting van de productiviteit en efficiëntie. Dit terwijl kosten, vervuiling, energieverbuik of afval worden gerecycled. 

Betekenis voor Zuid-Holland 

Inzetten op eco-efficiëntie van productie- en consumptieprocessen, schept kansen voor Nederlandse burgers en bedrijven. In Nederland heeft vooral Zuid-Holland (de Zuidvleugel van de Randstad) een sterke clustering van cleantech-bedrijvigheid die de vruchten kunnen plukken van het potentieel van deze internationaal sterk groeiende markt. In Zuid-Holland bevindt zich bijvoorbeeld de Clean Tech Delta; een netwerk van ondernemers, wetenschappers en beleidsmakers die zich richten op schone technologie. Cleantech en ‘resource efficiency’ zijn belangrijk onderdelen van de transitie naar een groene economie. 

Man made

Bronnen

Regiomonitor 2017: Economie in transitie

Clean Tech Delta Zuid Holland

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies