Circulaire economie

3D-geprinte bank van afvalmateriaal
3D-geprinte bank van afvalmateriaal

Omschrijving

De huidige lineaire economie verbruikt gigantische hoeveelheden grondstoffen en energie doordat het grootste gedeelte van reststromen als afval worden beschouwd. In een circulaire economie worden producten en grondstoffen maximaal benut en reststromen ‘ge-upcycled’ tot waardeketens. Bovendien blijft de mondiale vraag naar ruwe grondstoffen exponentieel toenemen waardoor er schaarste of zelfs uitputting van grondstoffen dreigt. Dit maakt de transitie van een lineaire naar een circulaire economie niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk.

Betekenis voor Zuid-Holland
De transitie naar een circulaire economie is een van de prioriteiten uit de Europastrategie van de provincie Zuid-Holland. In dat kader wil de provincie een Europese proeftuin zijn voor circulaire economie. De provincie werkt samen met andere Europese topregio’s om doelen voor de circulaire economie te bereiken, en legt bij de transitie naar circulaire economie een link met bio-economie, energie, water en voedsel.

Earth

Bronnen

Circulaire economie

Verkenning Zuid-Holland Circulair

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies