Burgerwetenschap 

Omschrijving 

Afbeelding Festival van de Toekomst

Burgerwetenschap (ook wel citizen science) is in opkomst. Burgers analyseren kaarten van de Veluwe, meten de luchtkwaliteit of turven zwerfafval: steeds meer mensen helpen de wetenschap. Uit betrokkenheid, nieuwsgierigheid of omdat ze voor zichzelf antwoorden zoeken. Een van de voordelen van burgerwetenschap, is dat data op een grootschalige en goedkope manier kan worden opgehaald. Zo kan citizen science bijvoorbeeld worden ingezet om geografische gegevens op grotere schaal te verzamelen. Burgers hebben immers gemakkelijker toegang tot data over de natuurlijke leefomgeving. 

Betekenis voor Zuid-Holland 

Burgerwetenschap kan een grote meerwaarde hebben voor de provincie Zuid-Holland. Zo kan burgerwetenschap worden gebruikt om meer data over allerlei natuurontwikkelingen te verzamelen. Ook kan het gekoppeld worden aan lopende wetenschappelijke onderzoeken en daarmee een schaalvergroting aanbrengen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de Nederlandse EU-rapportages over biodiversiteit die voor 95% worden gevuld met ‘citizen science-data.’Bovendien levert burgerwetenschap een maatschappelijke bijdrage doordat burgers meer betrokken raken bij hun (natuurlijke) leefomgeving. 

Society

Bronnen

Publicatie Citizen science burgerwetenschap

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies