Bodemdaling

Afbeelding Polder Middelburg en Tempelpolder

Omschrijving 

Bodemdaling manifesteert zich op verschillende wijzen. Zo zorgt verdroging in veenweidegebieden tot extra maaivelddalingen en een versnelde afbraak van het veen. Het grondwaterpeil dat nodig is om dit landschap in stand te houden, zal steeds meer investeringen gaan vergen. Gemiddeld zakken de veenweidegebieden in West-Nederland 1 cm per jaar, maar er zijn ook gebieden waar de daling het dubbele bedraagt: 2 cm per jaar (2 m per eeuw). De gevolgen van bodemdaling zijn groot voor landbouw, natuur, gebouwen en infrastructuur. De maatschappelijke kosten van bodemdaling tot 2050 worden op €22 miljard geschat. 

Betekenis voor Zuid-Holland 

Het omgaan met bodemdaling is voor de provincie Zuid-Holland een belangrijke uitdaging, aangezien ongeveer driekwart van de provincie hier gevoelig voor is. Dat speelt zowel in landelijke ‘veenweide’ gebieden als in bebouwde ‘slappe bodem’ gebieden. Als de bodemdaling in Zuid-Holland doorzet heeft dit negatieve gevolgen voor de kwaliteit van woningen, de infrastructuur en de waterveiligheid (deltawerken)

Earth

Bronnen

Publicatie Bodemdaling door veenoxidatie

Publicatie Kennisprogramma bodemdaling

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies