Biotechnologie

Experiment met water
Experiment met water

Omschrijving

Nano-, neuro- en biotechnologie zijn voorbeelden van vakgebieden die ons leven fundamenteel kunnen veranderen. Nieuwe innovaties en kennisdoorbraken brengen radicale technologische en maatschappelijke veranderingen. De komst van supercomputers zal naar verwachting nieuwe wetenschappelijke doorbraken geven, die leiden tot regeneratieve geneeskunde, meer genetische modificatie en de kweek van organen.

Betekenis voor Zuid-Holland

De consequenties van deze trend zullen fundamentele veranderingen teweegbrengen voor de Zuid-Hollandse kennisinstituten, industrie, zorg, woningbouw, glastuinbouw en het Haven Industrieel Complex. De wetenschappelijke toepassingen van nano-, neuro- en biotechnologie bieden ook kansen voor Zuid-Holland. De kennisintensivering leidt tot veranderingen in de ketens en nieuwe koppelingen tussen agrarische en andere sectoren (ICT, Hightech systems, creatieve sector).

Man made

Bronnen

Rathenau (2019) Maakbare levens

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies