Biomassa onder druk

De BP raffinaderij
De BP raffinaderij

Omschrijving

Biomassa, zoals gft-afval, hout en landbouwgewassen, wordt voor diverse hoogwaardige toepassingen gebruikt, zowel food als non-food. Door (rest)stromen biomassa en afval te gebruiken kan efficiënter worden omgegaan met de energiebehoefte en kan de transitie naar duurzame energie worden ondersteund. Niet alle biomassa is echter per definitie duurzaam. Voor de teelt van landbouwgewassen voor energie wordt natuur in landbouwgrond omgezet, direct of indirect (ook wel ILUC genoemd: Indirect Land Use Change). Extra broeikasgasemissies en verlies aan biodiversiteit zijn het gevolg.

Betekenis voor Zuid-Holland

Biomassa wordt in Zuid-Holland op verschillende hoogwaardige manieren ingezet. Toekomstige krapte kan grote economische en klimatologische gevolgen hebben. Zo kunnen gevoelige sectoren worden geraakt door prijsstijgingen en schaarste.

Earth

Bronnen

Verkenning van biomassamarktDuurzame energie productie Zuid-Holland

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies