Big en open data

Persoon in datacentrum
Persoon in datacentrum

Omschrijving

Digitale registraties van allerlei aspecten van ons leven leiden tot grote hoeveelheden beschikbare data voor opslag en analyse, oftewel ‘big data’. Dit soort grote datasets maakt het mogelijk nieuwe verbanden te ontdekken en toepassingen te ontwikkelen. Daarnaast is er steeds meer data beschikbaar. Met open data kunnen inwoners, bedrijven en andere maatschappelijke actoren makkelijker informatie inwinnen en krijgen ze daarbij vooral ook de ruimte om hiermee zelf diensten en producten te ontwikkelen.

Betekenis voor Zuid-Holland

Meer verbinding tussen apparaten brengt nieuwe mogelijkheden en nieuwe risico’s met zich mee. Big data maakt het mogelijk om het unieke karakter van mensen en groepen in beslissingen mee te wegen. Er zijn kansen in efficiëntie, maar er zijn ook ethische vraagstukken. Het open karakter van open data kan betekenen dat er meer (en nieuwe) sturingsmogelijkheden ontstaan. De provincie zal, om zich voor te bereiden op dit scenario, sterk moeten organiseren op data. De kosten van data en dataverzameling nemen af, maar de behoefte aan controle op de kwaliteit van de data neemt toe. Hier ligt een rol voor de provincie, maar de vraag is wel hoe groot deze rol moet zijn.

Man made

Bronnen

Hergebruikers van open data in beeld

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies