Augmented- en virtual reality

Persoon met VR-bril
Persoon met VR-bril

Omschrijving

Augmented- en Virtual Reality (AR en VR) maken het mogelijk om vanuit een virtueel perspectief te interacteren met de werkelijkheid. Hierbij voorzien technologische apparaten (bijv. smarphone, Google Glass en Hololens) ons van informatie en input over de fysieke wereld. AR en VR bieden nieuwe toepassingsmogelijkheden voor zowel consumenten als bedrijven.

Betekenis voor Zuid-Holland

Op lange termijn kan AR en VR de noodzaak tot verplaatsingen verminderen, maar de impact is moeilijk in te schatten. Daarnaast kan het als middel dienen voor participatie en beleidsvorming.

Man made

Bronnen

Maatschappelijke impact nieuwe technologie

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies