Anticipeerregio’s 

Afbeelding Jachthaven Ooltgensplaat

Omschrijving 

Per saldo groeit de Nederlandse bevolking, dit verschilt echter per provincie en gebiedstype. Bij anticipeerregio’s wordt verwacht dat ze in de nabije toekomst juist te maken krijgen met een bevolkingskrimp, in plaats van groei. De bevolkingssamenstelling verandert dan door ontgroening (afname van aandeel jongeren door dalend geboortecijfer) en vergrijzing. Dit zorgt voor een demografische ommekeer waardoor een ‘mismatch’ ontstaat tussen vraag en aanbod van voorzieningen alsov, onderwijs, sport, winkels, zorg en woonruimte. 

Betekenis voor Zuid-Holland

In Zuid-Holland zijn zes anticipeerregio’s: Voorne-Putten, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Rijnstreek, Hoeksche Waard, Krimpenerwaard en Goeree-Overflakkee. In vergelijking met Nederlandse krimpgebieden valt de verandering in Zuid Hollandse anticipeerregio’s relatief mee. Tot 2030 daalt het aandeel inwoners onder de 18 met 7% en stijgt het aandeel 65-plussers met 34%. Veel dorpen en kleinere steden in Zuid-Holland liggen op relatief korte afstand van de grootstedelijke agglomeraties en ervaren op diverse wijze verdrukking van de grote steden. 

Society

Bronnen

Bron: Publicatie Bevolking per leeftijd

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies