Afname biodiversiteit 

Afbeelding Bermbloemen langs de N444

Omschrijving

Volgens eerdere prognoses van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) neemt de biodiversiteit bij ongewijzigd beleid wereldwijd in de komende 40 jaar met 10% af. Ondanks pogingen om achteruitgang van land en natuur tegen te gaan, zijn de biodiversiteit en het areaal van natuurlijke ecosystemen verder afgenomen. De afname staat in verband met klimaatverandering en het effect wordt versterkt door vervuiling, verstedelijking, verandering van landgebruik en versnippering van leefomgevingen.

Relevantie Zuid-Holland

De hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met een intensieve industrie- en landbouwsector maakt dat het effect van drukfactoren op de biodiversiteit in Zuid-Holland hoog is. 

Earth

Bronnen

Bron: Publicatie verbindend landschap

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies