Trends

We leven in een tijd van grote veranderingen, die ingrijpen op de manier waarop we leven, wonen en werken. Om ons beleid hierop af te stemmen, moeten we op de hoogte zijn van wat er in de wereld en in Zuid-Holland gebeurt. Op deze pagina vind je een interactief overzicht van trends die Zuid-Holland raken,  ingedeeld in DESTEP categorieën: Demografie, Economie, Sociaal, Technologie, Ecologie en Politiek. 

Wil jij weten hoe deze trends jouw opgave(n) beïnvloeden? Team Trends biedt tools en werksessies aan waarmee jouw team de impact van actuele trends op een opgave analyseert en bediscussieert. Heb je interesse of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Kennis Zuid-Holland via kenniszuidholland@pzh.nl

Demografie

Deze website maakt gebruik van cookies