Snelstudies

 

Snelstudie van het moment (sept-nov 2023):

“Modern OV voor Zuid-Holland”

Vraagstelling/doel:
Hoe ziet het ideale OV er in de toekomst uit in Zuid-Holland inclusief alle denkbare innovatieve vormen van (publiek) vervoer? We nemen Hoeksche Waard & Goeree-Overflakkee als case-study omdat hier de voorbereiding van een aanbesteding loopt.

Publieke mobiliteit is de manier om van A naar B te komen als je niet met je eigen vervoer reist. Het gaat niet alleen om openbaar vervoer (trein, metro,tram, bus), maar ook om deelmobiliteit, flexvervoer, meerijdiensten, doelgroepenvervoer en hubs. DOVA, IPO en CROW-KpVV hebben bovenstaande praatplaat gemaakt.

Naar de snelstudie Modern OV voor Zuid-Holland

Wil je meedenken of meedoen aan deze snelstudie, laat het ons weten via kenniszuidholland@pzh.nl

 
Voorgaande Snelstudies:

 

Snelstudies brengen vaart in het innovatieproces. Het zijn kortlopende onderzoeken van 6-8 weken waarin we in teamverband intensief aan oplossingen en verbetersuggesties voor Zuid-Holland werken.

Snelstudies zijn onderdeel van de Toekomstagenda Zuid-Holland en dienen ter inspiratie.

Foto van het openbaar vervoer

Acht kansen voor mobiliteit

Deze studie is ter inspiratie voor aansprekend mobiliteitsbeleid en doordachte ruimtelijke ordening die passen bij de grote opgaven van deze tijd (energie, klimaat, stikstof & woningen). Graag gaan we samen op weg naar een duurzaam en prettig Zuid-Holland waar het voor iedereen goed wonen, werken en leven is.

Deze website maakt gebruik van cookies